วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผู้ประกอบการร่วมกันประชุมสร้างเครื่องหมายรับรอง TMA‏


สมาคมเครื่องจักรกลไทยร่วมกันพัฒนาศักยภาพการผลิต ยกระดับให้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจากสมาคมเครื่องจักรกลไทย ทำให้เครื่องจักรในประเทศได้รับการยอมรับในหมู่ผู้ใช้งานและได้รับการนับถือ จากต่างชาติมากขึ้น

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วงศ์ธนาวุฒิ ร่วมออกงาน Manufacturing EXPO 2014 ที่ไบเทควงศ์ธนาวุฒิ ร่วมออกงาน Manufacturing EXPO 2014 ที่ไบเทค
นำเสนอบริการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาเครื่องจักรงานโลหะแผ่น
ตั้งแต่วันที่ 19-22 มิย 2014 นี้ที่ไบเทค