วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ชีท เมทัล เอเชีย 2014ชีท เมทัล เอเชีย 2014

ด้วยภาวะการแข่งขันและเพื่อ ตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้แรงงาน จำนวนมากไปสู่ฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและระบบออโตเมชั่นเข้ามาช่วยในการ ผลิตชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น ชิ้นงานต้องมีความแม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าแรงและต้นทุนที่สูงขึ้น

ชีท เมทัล เอเชีย 2014 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับงานโลหะแผ่นระดับภูมิภาคอาเซียนและใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย จัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานโลหะแผ่นอย่างครบวงจรจาก

Seminar Conduct in JapaneseThis important seminar is being organized by Thailand Board of Investment (BOI), the BOI Unit for Industrial Linkage Development (BUILD), Thai Subcontracting Promotion Association and UBM Asia (Thailand) with the great supported by JETRO Bangkok. The objective is to provide Japanese and Thai entrepreneurs the knowledge and preparedness

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

OKUMA Double Column Machining Center Model MCR-A5C‏


OKUMA Double Column Machining Center Model MCR-A5C

SANCO Double Column Machining Center Model SDM-5220‏


SANCO Double Column Machining Center Model SDM-5220

OKUMA Double Column Machining Center Model MCV-AII


OKUMA Double Column Machining Center Model MCV-AII

OKUMA Machining Center Model MB-66VB‏OKUMA Machining Center Model MB-66VB